onsdag 18 juni 2008

Rakryggat

Stora vågor i riksdagen om FRA. Det känns i sammanhanget skönt att Kristdemokraterna står upp för regeringens vilja att skydda sina medborgare. Sällan har oppositionen varit så vilseledd i sin arugumentation. Spaning behöver regleras bättre än idag och därför behövs den nya lagen. Det vore inte bra om Sverige skulle utvecklas till en fristad för terrorister att utföra sina dåd världen över. Påståendet att FRA idag bedriver en olaglig verksamhet som bryter mot Europakonventionen och svensk grundlag saknar all grund och blev senast vederlagt i lagrådsgranskningen av FRA-propositionen.

Inga kommentarer: